Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,758

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ sơ đồ điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Điện tử công suất
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Mô hình hóa - Mô phỏng trên máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Kỹ thuật Điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Đại học, Cao đẳng: Điện, Điện tử, Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]ĐA. Điều khiển logic
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[6]Thực tập điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Đại học, Cao đẳng: Điện, Điện tử, Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn