Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,589,188

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]LT Trường điện từ
Ngành: Điện
 2011 SV Đại học  ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Máy điện
Ngành: Điện
 2008 SV Đại hoc  ĐH Bách khoa - ĐHĐN
[3]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 SV Đại học  ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn