Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,063

 Xây dựng một cơ sở dữ liệu đa ngữ dành cho ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Trung Hùng, Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường đại học Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 34-35;Từ->đến trang: 19-23;Năm: 2002
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn