Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,443,571

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại Bảo tàng Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Trịnh Công Duy Đinh Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Trinh Dương Thị Hà Trần Văn Chuẩn Trương Thế LiênVõ Trung Tịnh. Mã số: TP-2016-001. Năm: 2018. (Jan 5 2020 10:01AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng hệ thống phát hiện sao chép giữa các tài liệu.. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Trần Anh KiệtHồ Phan Hiếu. Mã số: B2016-ĐNA-16. Năm: 2017. (Jan 5 2020 9:55AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép trên các tài liệu chuyên môn tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: ThS. Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Duy Linh, Châu Nguyễn Thùy Dương. Mã số: Đ2013-01-17-BS. Năm: 2016. (Jan 5 2020 9:51AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ UNL để phát triển hệ thống dịch tự động cho tiếng Việt. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Ninh Văn Anh, Huỳnh Thị Tâm Thương. Mã số: B2010-ĐN02-56. Năm: 2011. (Sep 3 2012 6:49PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống trực tuyến hỗ trợ công tác quản lý và khắc phục hậu quả thiên tai – Triển khai ứng dụng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Ninh Văn Anh, Huỳnh Thị Tâm Thương. Mã số: Đ2011-01-02. Năm: 2011. (Sep 3 2012 6:51PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng Web Portal Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Thành viên: TS. Võ Trung Hùng KS. Võ Ngọc Hải KS. Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: B2006-ĐN02-03. Năm: 2008. (Jan 28 2011 10:38AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu giải pháp và phát triển công cụ hỗ trợ đa ngữ hoá các trang Web. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: GS.TSKH. Bùi Văn Ga GS.TSKH. Christian Boitet PGS.TS. Phan Huy Khánh TS. Nguyễn Thanh Bình KS. Trịnh Công Duy KS. Đoàn Văn Thành KS. Trần Thanh Điệp. Mã số: B2006-ĐN02-18-TĐ. Năm: 2008. (Jan 28 2011 10:35AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và phát triển công cụ hỗ trợ nhận dạng tự động ngôn ngữ và mã hoá sử dụng trên các văn bản. Chủ nhiệm: Trần Đình Sơn. Thành viên: Võ Trung Hùng Trần Sĩ Sơn. Mã số: B2006-ĐN02-03. Năm: 2008. (Jan 28 2011 11:23AM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng Automate hữu hạn vào xử lý các biến đổi của thông điệp theo ngôn ngữ khi phát triển các phần mềm đa ngữ. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: TS. Võ Trung Hùng GS. TSKH. Bùi Văn Ga PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến GS. TSKH. Christian Boitet TS. Nguyễn Thanh Bình. Mã số: 2 024 06. Năm: 2008. (Jan 28 2011 11:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn