Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,417

 Toward fairer evaluations of commercial MT systems on Basic Travel Expressions Corpora
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Trung Hùng
Nơi đăng: IWSLT 2004, Kyoto, Japan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Proceeding;Từ->đến trang: 21-26;Năm: 2004
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn