Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,898

 Reuse of Free Online MT Engines to Develop a Meta-system of Multilingual Machine Translation
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Trung Hùng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: 4th International Conference EsTAL 2004, Alicante, Spain
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: Proceeding;Từ->đến trang: 303-312;Năm: 2004
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn