Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,958

 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO LÒ NHIỆT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Vân Thanh, Thái Văn Tiến
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 6(103).2016;Từ->đến trang: 16-20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày giải pháp thiết kế mạch điều khiển và ổn định nhiệt độ trong môi trường khép kín, nhằm tăng tính ổn định, khả năng đáp ứng nhanh của lò nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Ứng dụng vi điều khiển PIC để thực thi giải thuật P.I.D và ON/OFF trong việc điều khiển và ổn định nhiệt độ, đây là điểm mới so với hệ thống ổn định nhiệt độ truyền thống. Nhiệt độ của lò nhiệt sẽ được cập nhật thông qua cảm biến nhiệt PT100. Ngõ ra của hệ thống điều khiển bao gồm một quạt làm mát và một dây trở nhiệt để tạo nhiệt độ. Tín hiệu điều khiển ngõ ra là tín hiệu điều khiển góc kích của Triac được tính toán nhờ giải thuật P.I.D. Chương trình điều khiển cho hệ thống gồm chương trình điều khiển PID và ON/OFF. Kết quả của bài báo là đánh giá khả năng đáp ứng nhanh, tính ổn định, độ tin cậy và điều khiển chính xác của mạch.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn