Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,482,144

[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ SẢN PHẨM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH DÙNG TRONG VĂN PHÒNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Hướng Lê Hồng Nam. Mã số: T2019-02-55. Năm: 2020. (Jun 19 2020 7:41AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống backup dữ liệu ứng dụng công nghệ IoT. Chủ nhiệm: Ngô Minh Trí. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-23. Năm: 2019. (Dec 24 2019 8:00AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống wireless sensor network trong hạ tầng IoTs ứng dụng trong cảnh báo tiên tiến. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa, Trần Đình Lợi, Trương Quang Quốc. Mã số: T2018-02-51. Năm: 2019. (Jun 17 2019 9:56AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Số hóa quản lý thiết bị trên nền tảng Internet of Things. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Nhật Viễn. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Hướng. Mã số: T2018-02-24. Năm: 2019. (Dec 24 2019 8:02AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích định lượng luồng thông tin trong bảo mật phần mềm. Chủ nhiệm: TS. Ngô Minh Trí. Thành viên: TS. Huỳnh Việt Thắng, TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, KS. Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DN02-13. Năm: 2018. (May 3 2018 7:49AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế lõi IP mạng nơ ron nhân tạo cho nhận dạng mẫu trên phần cứng FPGA. Chủ nhiệm: Huỳnh Việt Thắng. Thành viên: Hoàng Lê Uyên Thục, Vũ Vân Thanh, Huỳnh Minh Vũ. Mã số: B2016-DNA-39-TT. Năm: 2018. (May 17 2018 11:23AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera.. Chủ nhiệm: Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Ngô Minh Trí, Mạc Như Minh, Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DNA-40-TT. Năm: 2018. (May 17 2018 11:20AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Ước lượng kênh truyền song công trong hệ thống thông tin di động. Chủ nhiệm: PGS.TS.Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Huỳnh Thanh Tùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Lê Thị Phương Mai; Mạc Như Minh; Vũ Vân Thanh; Trương Lê Bích Trâm .. Mã số: B2016.ĐNA.19.. Năm: 2017. (May 3 2018 7:44AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Mã số: 2016-02-21. Năm: 2016. (May 17 2018 12:12PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và Thi công Quadcopter tự động thực hiện quay phim chụp ảnh từ trên không. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Thế Nghĩa, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Bá Anh Phước, Võ Đức Hoàng, Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-117-KN40.4. Năm: 2015. (Jun 10 2015 11:36AM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MODULE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO CÁC HỆ THỐNG ẤP/SẤY. Chủ nhiệm: THÁI VĂN TIẾN. Thành viên: Vũ Vân Thanh; Lê Hồng Nam. Mã số: T2015-02-133. Năm: 2015. (Apr 5 2016 9:02AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỔ TRỢ CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: T2014-02-95. Năm: 2014. (Jan 22 2015 8:02AM)
[13] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY LAI HÓA ROBOT THĂM DÒ ĐỊA HÌNH. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiễn. Mã số: Đ2013-02-69. Năm: 2013. (Jan 13 2014 10:49AM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tích hợp các dòng vi xử lí phổ biến trên cùng bảng mạch thí nghiệm Vi xử lí và Vi điều khiển.. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Phạm Châu, Nguyễn Hải Triều Anh. Mã số: T2012-02-55. Năm: 2012. (Dec 26 2012 10:56AM)
[15] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm điện tử kỹ thuật xung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Sơn. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung, Phạm Châu. Mã số: T2010-02-102. Năm: 2010. (Dec 26 2012 10:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn