Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,481,843

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems
.
Tác giả: Vu Van Thanh, Nguyen Ngoc Huong and Phan Tran Dang Khoa
. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. Số: VOL. 17, NO. 12.2. Trang: 7-12. Năm 2019.
(Dec 24 2019 7:50AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 17, NO 1.1 ,2019. Trang: 74-80. Năm 2019. (Jun 17 2019 9:59AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ GHẾ ĐA NĂNG. Tác giả: Huỳnh Tấn Lĩnh*, Trịnh Đình Tùng, Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(100).2016. Trang: 50-53. Năm 2016. (Aug 25 2016 3:07PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO LÒ NHIỆT. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Thái Văn Tiến. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 6(103).2016. Trang: 16-20. Năm 2016. (Aug 25 2016 3:04PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống báo cháy ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại và camera. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 1(98).2016. Trang: 65-67. Năm 2016. (Apr 5 2016 8:50AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế mạch sạc Pin sử dụng năng lượng mặt trời cho điện thoại di động. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88).2015. Trang: 79-83. Năm 2015. (Jun 10 2015 11:39AM)
[7]Bài báo: TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ P.I.D TRONG ĐIỀU KHIỂN GIA TỐC KẾ VÀ CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG QUADROTOR TỰ CÂN BẰNG. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 12(97)-2015. Trang: 53-57. Năm 2015. (Apr 5 2016 8:46AM)
[8]Bài báo: Human - Computer interaction based on IMU sensors. Tác giả: Huỳnh Thanh Tùng*; Vũ Vân Thanh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 12(97)-2015. Trang: 71-74. Năm 2015. (Apr 5 2016 8:48AM)
[9]Bài báo: ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN. Tác giả: Vũ̃ Vân Thanh*, Phạm Xuân Trung. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 5(78). Trang: 96-100. Năm 2014.
(Oct 21 2014 9:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio System. Authors: . Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Ngo Minh Tri, and Vu Van Thanh.. Journal of Advances in Computer Engineering and Technology. No: No: Volume 5, Issue 3 - Serial Number 19. Pages: 161-168. Year 2019. (Dec 24 2019 7:46AM)
[2]Article: The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio Systems
.
Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Ngo Minh Tri, Vu Van Thanh
. J. ADV COMP ENG TECHNOL, 5(3) Summer 2019. No: Volume 5_Isue 3. Pages: 161-168. Year 2019.
(Dec 5 2019 7:14PM)
[3]Presentations: A solution for the combination of solar power and electricity for normal usage. Authors: Bùi Thị Minh Tú, Vũ Vân Thanh. ISAT17. Year 2019. (Jun 17 2019 10:01AM)
[4]Article: STUDYING THE EFFECT OF SPEED OF BRUSHLESS MOTOR APPLIED IN ELECTRIC VEHICLE AND QUADCOPTER. Authors: Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014) Danang University of Science and Technology, Vietnam, Feb. 11-12, 2014
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 116-119. Year 2014.
(Apr 14 2014 7:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn