Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,826,421

 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY LAI HÓA ROBOT THĂM DÒ ĐỊA HÌNH
Chủ nhiệm:  Vũ Vân Thanh; Thành viên:  Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiễn
Số: Đ2013-02-69 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn