Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,120

 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỔ TRỢ CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Chủ nhiệm:  Vũ Vân Thanh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến
Số: T2014-02-95 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đề xuất một thiết bị chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng điện có thể sử dụng cho các thiết bị di động nạp trực tiếp từ năng lượng mặt trời hoặc gián tiếp từ nguồn pin được tích hợp sẵn trong thiết bị nói trên. Đây là một đề tài mang tính thực tế cao có thể thương mại hóa khi được kiểm định chặt chẽ.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

Thiết bị chuyển đổi năng lượng mặt trời hỗ trợ cho thiết bị di động
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn