Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,826

 Nghiên cứu thiết kế lõi IP mạng nơ ron nhân tạo cho nhận dạng mẫu trên phần cứng FPGA
Chủ nhiệm:  Huỳnh Việt Thắng; Thành viên:  Hoàng Lê Uyên Thục, Vũ Vân Thanh, Huỳnh Minh Vũ
Số: B2016-DNA-39-TT ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
mạng nơ-ron nhân tạo đóng vai trò rất quan trọng như một module phân loại/nhận dạng trong các hệ thống xử lý tín hiệu và điều khiển tiên tiến. Xu hướng Internet of Things (IoT) đòi hỏi sự tích hợp của các chip thông minh thực hiện chức năng nhận dạng vào các thiết bị nhúng thông minh, cũng như đảm bảo được các yêu cầu khắt khe về tốc độ xử lý, hiệu năng, công suất. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển một lõi IP thực thi mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và thực hiện kiến trúc này lên phần cứng FPGA ứng dụng trong hệ thống nhận dạng mẫu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn