Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,440

 Nghiên cứu hệ thống wireless sensor network trong hạ tầng IoTs ứng dụng trong cảnh báo tiên tiến
Chủ nhiệm:  Vũ Vân Thanh; Thành viên:  Phan Trần Đăng Khoa, Trần Đình Lợi, Trương Quang Quốc
Số: T2018-02-51 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

+ Chế tạo hệ thống WSN  thu thập và truyền tải tín hiệu tương tự/ số sử dụng giải pháp không dây, dựa trên nền tản mạng Lora.

+ Làm mạch thu thập và cập nhật dữ liệu, giao tiếp với Web server thông qua mạng GPRS/3G.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn