Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,256

 Quan hệ trường đại học - doanh nghiệp và vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Tài Minh
Nơi đăng: Hội thảo "gắn kết giữa trường ĐH với doanh nghiệp trong đào tạo đại học: mô hình & giải pháp"; Số: NXB Giáo dục Việt Nam;Từ->đến trang: 34-38;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn