Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,727

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Quốc Tuấn
Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm vi nhựa ở sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

 2021

 2022

[2]Dương Quang Hưng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2019

 2020

[3]Hồ Thị Phương Dung
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2019

 2020

[4]Trương Thị Hiền Lương
Đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở vùng cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng”

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Lê Anh Kiệt
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2018

 2018

[6]Trần Thị Tứ Ka
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2018

 2018

[7]Huỳnh Thị Bích Hoà
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2016

 2016

[8]Lê Thị Điểm Sương
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐHSP-ĐHĐN

 2016

 2016

[9]Triệu Trần Huân
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự phân bố hệ thực vật bậc cao và thực trạng sạt lở bờ sông ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn – Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Phan Thị Thu Giang
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm hệ sinh thái rừng Sơn Trà - Đà Nẵng và ứng dụng thiết kế chương trình giáo dục ngoại khóa cho học sinh phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Lê Thị Thắm
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ thực vật bậc cao khu vực bãi bồi thuộc hạ lưu sông Thu Bồn, TP. Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[12]Hứa Thị Thùy Phương
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất danh mục cây xanh đường phố tại Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Lê Công Quang
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái ven biển Đà Nẵng và đề xuất biện pháp phục hồi, phát triển bền vững rừng phòng hộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Từ Thị Thu Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hội An và đề xuất một số giải pháp thích ứng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Phạm Nam Sơn
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái đô thị tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Phạm Thanh Phúc
Đề tài: Đánh giá và phân vùng rủi ro sinh thái đối với nước thải công nghiệp tại KCN Hòa Khánh và Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[17]Hoàng Thanh Hải
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng tại khu vực sông Kôn và đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Đàm Minh Anh
Đề tài: Nghiên cứu khả  năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh trong điều kiện sinh thái đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[19]Nguyễn Duy Cường
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng cỏ Vetiver để xử lý nước thải từ các hồ nuôi tôm tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Lê Văn Phụng
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất mô hình hồ sinh thái tại công viên 29/3, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Lê Thị Hiếu Giang
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài thực vật để kiểm soát ô nhiễm nước và cải tạo cảnh quan ở hồ Công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Nguyễn Thị Hà
Đề tài: Xác định hàm lượng một số kim loại độc trong động vật hai mảnh vỏ và trầm tích khu vực cửa sông Hàn, TP. Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2012

[23]Trần Triệu
Đề tài: Xác định hàm lượng một số kim loại độc trong động vật hai mảnh vỏ và trầm tích khu vực cửa sông Hương, tỉnh Thừa thiên - Huế và vùng lân cận

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2012

[24]Nguyễn Thị Gia Thạnh
Đề tài:

"Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Cao Thị Anh Thơ
Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất  xây dựng mô hình trường học sinh thái tại trường THPT Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng” 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[26]Trần Thị Thành Tâm
Đề tài: “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị Đà Nẵng”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[27]Tống Thị Thúy Hảo
Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biên đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[28]Huỳnh Minh Tư
Đề tài:

"Đánh giá chất lượng nước sông Vu Gia đoạn qua huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp quản lý"

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2010

 2011

[29]Nguyễn Thị Kim Thoa
Đề tài:

"Nghiên cứu tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến chất lượng nước sông Cu Đê và đề xuất giải pháp quản lý"

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn