Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,958

[1] Bằng khen Sinh viên NCKH. Năm: 1998.
[2] Giấy khen của Giám đốc Sở KHCN&MT Quảng Ngãi (Giải thưởng Sáng tạo KHKT cấp tỉnh). Năm: 1999.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở qua các năm 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Năm: 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng. Năm: 2010.
[5] Giấy khen của Đảng ủy Trường ĐHSP 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Số: 2013 (104-QĐ/ĐU). Năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
[6] Giấy khen của CLB Cán Bộ trẻ Thành Phố Đà Nẵng. Năm: 2011.
[7] Giấy khen BCH Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Số: 641-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[8] Huy hiệu chiến sỹ Trường Sa. Số: 8106/QĐ-BTL. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[10] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 8016/QĐ-UBND, 18/11/2013. Năm: 2013.
[11] Giấy khen của Ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng. Năm: 2013.
[12] Giấy khen của GĐ ĐHĐN vì đã có thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Số: 4040/QĐKT. Năm: 2015.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-KT. Năm: 2015.
[14] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5175/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[15] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[16] Bằng khen thành uỷ. Năm: 2016.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2016.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4343/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2019.
[19] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn