Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,776

[1] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá tác động của vi nhựa (microplastics) đến hệ sinh thái cửa sông ven biển tại vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ và đề xuất giải pháp kiểm soát thích hợp. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Minh. Thành viên: rịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Thị Mai. Mã số: B2021-DNA-11. Năm: 2022. (Aug 26 2022 8:42AM)
[2] Đề tài Khác: Thử nghiệm mô hình nuôi và chế biến sản phẩm vi tảo xoắn Spirulina trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Minh. Thành viên: 1. TS. Trịnh Đăng Mậu (Thư kí)2. TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh3. ThS. Phan Nhật Trường4. TS. Nguyễn Minh Lý5. TS. Phạm Thị Mỹ. Mã số: ĐTĐLCN.01/20. Năm: 2021. (Dec 18 2021 11:07AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng mô hình phục hồi rừng; Mô hình phục hồi sinh cảnh loài chà vá chân nâu” thuộc Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu bảo tồn, phụchồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên SơnTrà, Thành phố Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh, Lê Công Quang. Mã số: ĐTĐL.CN-26/15. Năm: 2019. (Jun 11 2019 2:43PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân trùng (Rotifera) trong thủy vực nước ngọt tại một số tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Dương Quang Hưng. Mã số: T2018-TĐ-03. Năm: 2019. (Dec 2 2019 2:27PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình đào tạo & bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng dạy học tích hợp các kiến thức về khoa học sự sống phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực duyên hải miền Trung (nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam & Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Mã số: B2016-ĐNA-20. Năm: 2017. (Jun 3 2016 5:04PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn về dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển cho sinh viên ngành sư phạm . Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Kiều Thị Kính, ThS. Ngô Hoàng Vân, ThS. Lê Ngọc Hành, TS. Lê Thị Mỹ Dung, CN. Phan Quang Duy. Mã số: B2017-DNA- 19-MT. Năm: 2017. (Jan 11 2018 9:12PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ TỔ CHỨC HUỚNG DẪN GIÁO SINH TIỂU HỌC VỀ PHUONG PHÁP DẠY TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LUỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CẤP TIỂU HỌC. Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn. Thành viên: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thanh Huy, Kiều Thị Kính.. Mã số: B2015-04/NL- TKNL. Năm: 2015. (Apr 24 2016 2:40PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Đoạn Chí Cường. Mã số: D2013-03-52-BS. Năm: 2014. (Jul 31 2014 8:42AM)
[9] Đề tài Khác: Đánh giá tính dễ tổn thương do BĐKH đối với hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Đỗ Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Châu Loan. Mã số: CCCO Danang. Năm: 2014. (Jun 3 2014 10:52AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Tp. Hội An, tỉnh Quang Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Mã số: KC.03.12. Năm: 2013. (Mar 8 2013 7:12PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn, Lê Tự Hải. Mã số: B2012-03-05. Năm: 2013. (Jun 16 2012 7:41PM)
[12] Đề tài Khác: Lộ trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường hướng đến phát thải cacbon thấp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: . Mã số: TPMT-2013. Năm: 2013. (Jun 3 2014 10:57AM)
[13] Đề tài Khác: Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: LMHTX. Năm: 2011. (Aug 9 2011 11:41PM)
[14] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: Đ2011-03-08. Năm: 2011. (May 13 2011 10:54PM)
[15] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn. Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2009-3-36. Năm: 2010. (Jan 3 2011 4:45PM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc một số học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường quản lý. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Phùng Khánh Chuyên. Mã số: T2010-35. Năm: 2010. (May 13 2011 11:03PM)
[17] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver. Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2006-ĐN-03-03.. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:31AM)
[18] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng môi trường, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: . Mã số: T03-16-58. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn