Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,149

 Công nghệ thủy canh hồi lưu cải tiến – giải pháp cho nền nông nghiệp sinh thái đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Ngọc Quy, Trần Duy Vinh
Nơi đăng: Hội thảo KH&CN phục vụ phát triển KT-XH Nam Trung Bộ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: lần I;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn