Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,810

 Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cát ven biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và một số giải pháp thích ứng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Van Khanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tap chi Khoa học và Giáo dục, Tường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng; Số: 1 (01) 2011;Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn