Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,086

 Công nghệ thủy canh hồi lưu cải tiến - hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo, tỉnh Quảng Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 105 (10/2011);Từ->đến trang: 3;Năm: 2011
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn