Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,279

 Một số kinh nghiệm về khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong đào tạo giáo viên Sinh học tại Trƣờng ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Khai thác thiết bị hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Tháng 11/2011;Từ->đến trang: 119-124;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn