Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,505,864

 Use of BMWP viet and ASPT indices as Bioindicators for Testing water quality of Rivers in Danang city
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Kieu Thi Kinh, Tran Duy Vinh, Phan Thi Hien
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: The 2012 International conference of BioSciences and BioElectronic
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: I;Từ->đến trang: 88-92;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn