Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,997,188

Minh-Duc Le, Ph.D.
D.O.B: Oct. 15, 1985
Nationality: Vietnamese

RESEARCH INTERESTS:
- Fluid Mechanics

- Aerodynamics

- Turbulence Flow

- Combustion

- Heat Transfer

- Pulsating flow

- Experimental in Fluid Mechanics

- Flow Visualization Technology

- Flow Measurement Technology (flow rate, flow velocity, pressure, and temperature)

- Hot-wire Anemometry

- Particle Image Velocimetry (PIV)

- Laser Doppler Velocimetry (LDV)

- Bluff-body Wake 

- Swirl-flow Combustor

- Numerical Analysis

- Computational Fluids Dynamics

EDUCATION & WORK EXPERIENCE

* 2017-present: Postdoctoral Research Fellow program at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. 

* 2013-2017: Graduate program (Ph.D. Degree) at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

* 2011-2013: Graduate program (Master Degree) at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

* 2008-2011: Assistant lecturer at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, University of Science and Technology-The University of Danang, Vietnam.

* 2003-2008: Undergraduate program at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, University of Science and Technology-The University of Danang, Vietnam.

PUBLICATIONS

Please see my publications at https://goo.gl/eFzHjT or https://goo.gl/XqTE89

(updating..)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn