Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,050,282

Name: Minh-Duc Le (Ph.D.)
D.O.B: Oct. 15, 1985
Nationality: Vietnam

RELEVANT OBJECTS

- Experimental in Fluid Mechanics 

- Flow Visualization

- Turbulence Flow

- Hot-wire Anemometry

- Fluid Mechanics

- Aerodynamics

- Particle Image Velocimetry

- Bluff-body Wake 

- Swirl-flow Combustor

- Combustion

- Pulsating flow

- Flow Control

- Heat Transfer

- Numerical Analysis

- Computational Fluids DynamicsEDUCATION & WORK EXPERIENCE

 * 2003-2008: Undergraduate program at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, University of Science and Technology-The University of Danang, Vietnam.

* 2008-2011: Assistant lecturer at Faculty of Transportation Mechanical Engineering, University of Science and Technology-The University of Danang, Vietnam.

 

* 2011-2013: Graduate program (Master Degree) at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

 

* 2013-2017: Graduate program (Ph.D. Degree) at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

 

* 2017-present: Postdoctoral Research Fellow program at Mechanical Engineering Department, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn