Kiều Thị Kính
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,703

 
Mục này được 33913 lượt người xem
Họ và tên:  Kiều Thị Kính
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/02/1986
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Quản lý môi trường; Tại: Đại học Kyoto
Dạy CN: Cử nhân quản lý tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực NC: Giáo dục phát triển bền vững
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3733292; Mobile: 0935.010.355
Email: kieukinh@gmail.com; ktkinh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2011: Giảng viên tập sự tại Khoa Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Năm 2012: Giảng viên chính thức tại Khoa Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, TP ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính. Thành viên: Ngô Hoàng VânTrần Thị Gái. Mã số: T2020-LK-01. Năm: 2020. (Mar 22 2021 4:11PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí trường Đại học bền vững (sustainable campus) cho Việt Nam. Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính. Thành viên: Trần Thị GáiVõ Văn MinhVương Thị Ngọc LoanNguyễn Quang Giao. Mã số: B2019-DN-02. Năm: 2020. (Jun 16 2021 4:27PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG EBOOK TƯƠNG TÁC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN TAI PHỤC VỤ GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính. Thành viên: Ngô Hoàng Vân;Lê Ngọc Hành. Mã số: T2018-ĐH-04. Năm: 2019. (Jul 14 2020 10:19AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho cộng đồng ngư dân thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính. Mã số: Đ2013-03-38. Năm: 2013. (Apr 13 2018 7:08AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VIDEO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ KỸ NĂNG THAO TÁC CƠ BẢN VÀ AN TOÀN TRONG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính. Thành viên: Trần Ngọc SơnNguyễn Thị Hải Yến. Mã số: T2012-03-03. Năm: 2012. (Jan 9 2013 10:37AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CÂY BA KÍCH TÍM (Morinda oficinalis How) TẠI HUYỆN TÂY GIANG TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Phương Anh, Phạm Hồng Chương. Tạp chí khoa học trường Đại học Quảng Nam. Số: 16. Trang: 4-11. Năm 2020. (Jul 14 2020 10:27AM)
[2]Bài báo: SỬ DỤNG BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810) ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC SINH THÁI ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI NƯỚC THẢI . Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Phạm Thị Diệu Phương. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 38(02). Trang: 12-20. Năm 2020. (Jul 14 2020 10:33AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFICINALIS HOW) NUÔI CẤY MÔ TRONG ĐIỀU KIỆN VƯỜN ƯƠM ĐỂ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: kì 2 tháng 5. Trang: 55-60. Năm 2020. (Jul 14 2020 10:30AM)
[4]Bài báo: Thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh cấp trung học cơ sở. Tác giả: Trần Thị GáiKiều Thị KínhNgô Hoàng Vân. Tạp chí Giáo dục. Số: 492 (kì 2 - tháng 12/2020). Trang: 40-45. Năm 2020. (Mar 22 2021 4:23PM)
[5]Bài báo: QUY TRÌNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆMTRONG HỌC PHẦN “MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI” Ở BẬC ĐẠI HỌC
.
Tác giả: Vương Thị Ngọc Loan,Trần Thị Gái,Kiều Thị Kính
. Tạp chí Giáo dục (MOET). Số: 483. Trang: 50-54. Năm 2020.
(Mar 22 2021 4:27PM)
[6]Bài báo: BỘ TIÊU CHÍ ĐẠI HỌC BỀN VỮNG (SUSTAINABLE CAMPUS):KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍTRƯỜNG ĐẠI HỌC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
.
Tác giả: Kiều Thị Kính Nguyễn Thu Hà
. Tạp chí khoa học giáo dục - Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 65(9). Trang: 114-155. Năm 2020.
(Mar 22 2021 4:30PM)
[7]Bài báo: Thúc đẩy năng lực nghiên cứu tại các trường Đại học Sư phạm trọng điểm. Tác giả: Kieu Thi KinhRobinson Clinton
. Tạp chí Giáo dục (MOET). Số: 4(2). Trang: 7-17. Năm 2020.
(Jun 16 2021 4:31PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Số: 1. Trang: 23-34. Năm 2019. (Jun 19 2019 3:37PM)
[9]Bài báo: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BẬC ĐẠI HỌC: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU. Tác giả: Kiều Thị Kính. Tạp chí Khoa học – trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Số: 36(05). Trang: 57-64. Năm 2018. (Jun 19 2019 3:51PM)
[10]Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Ngô Thị Hoàng Vân, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính. Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trang: 67-80. Năm 2017. (Oct 10 2018 12:42PM)
[11]Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM . Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Phạm Quý Mười. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 26(05). Trang: 74-81. Năm 2017. (Oct 10 2018 12:44PM)
[12]Tham luận: Hàm lượng Cd, Pb, Cr, Hg trong trầm tích ở một số cửa sông khu vực miền Trung, Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Đài Trang. Hội thảo khoa học: Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013 lần thứ IV, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội. Trang: 20-29. Năm 2014. (Oct 10 2018 12:27PM)
[13]Bài báo: Xây dựng mô hình truyền thông nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho ngư dân thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Kiều Thị Kính, Hoàng Hải. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71). Trang: 136-141. Năm 2013. (Oct 10 2018 12:29PM)
[14]Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam . Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh. Tạp chí khoa học số. Số: 2. Trang: 66-74. Năm 2013. (Oct 10 2018 12:37PM)
[15]Tham luận: Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng

.
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính. Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam. Trang: 61-67. Năm 2012.
(Oct 10 2018 12:38PM)
[16]Bài báo: Khả năng ứng dụng cây phát lộc nhằm loại bỏ kim loại nặng trong bùn và phục vụ cho mục đích kinh tế. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Kieu Thi Kinh, Nguyen Thi Thu Trang, Duong Hong Thuy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55). Trang: 79-85. Năm 2012. (Oct 10 2018 12:34PM)
[17]Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Kiều Thị KínhVõ Văn MinhNguyễn Văn Khánh. Tạp chí KH và GD trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(04). Trang: 20-27. Năm 2012. (Jan 9 2013 10:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Youth Organizations’ Promotion of Education forSustainable Development Competencies: A Case Study. Authors: Thi Kinh KieuJane Singer. European Journal of Sustainable Development. No: 9(4). Pages: 376-384. Year 2020. (Mar 22 2021 4:33PM)
[2]Article: TRANSFORMING EDUCATION IN CENTRAL VIETNAM BY INTEGRATED CURRICULUM APPROACH: FROM INITIATIVES TO SUSTAINABILITY. Authors: Thi Kinh Kieu, Van Minh Vo. European Journal of Education Studies. No: 12. Pages: 370-382. Year 2017. (Apr 13 2018 7:27AM)
[3]Article: Involvement of NGOs in Training Teachers in Education for Sustainable Development in Vietnam: A Case Study. Authors: Thi Kinh Kieu & Jane Singer. European Journal of Sustainable Development. No: 6(1). Pages: 153-166. Year 2017. (Apr 27 2017 11:32AM)
[4]Article: Education for Sustainable Development in Vietnam: Lessons learned from teacher training. Authors: Thi Kinh Kieu, Jane Singer & Tracey Gannon. International Journal of Sustainability in Higher Education. No: 17(6). Pages: 853-874. Year 2016. (Apr 27 2017 11:23AM)
[5]Article: The Contribution of Non-formal Education for Training Teachers in Education for Sustainable Development in Vietnam: A Case Study. Authors: Thi Kinh Kieu & Jane Singer. The International Journal of Sustainability Education. No: 11(4). Pages: 1-19. Year 2015. (Apr 27 2017 11:21AM)
[6]Article: 1. Impacts of Climate Related Disasters on Fisheries in Danang, Vietnam. Authors: Kieu Thi Kinh, Huy Nguyen,and Rajib Shaw.. Asian Journal of Environment and Disaster Management. No: Vol. 4, No. 1. Pages: 493–512. Year 2012. (Nov 1 2012 5:14PM)
[7]Article: Impacts of climate change related disasters on fisheries in Danang, Vietnam. Authors: Kieu Thi Kinh, Huy Nguyen, Rajib Shaw. Asian Journal of Environment and Disaster Management (AJEDM). No: Vol. 4 (1). Pages: 493–512. Year 2012. (Oct 10 2018 12:40PM)
[8]Presentations: 2. Fisherman’s handbook on typhoons and strong winds. Authors: Kieu Thi Kinh, Huy Nguyen and Rajib Shaw. Kyoto University. Pages: 1-32. Year 2011. (Nov 1 2012 5:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 14 2020 10:37AM)(Apr 27 2017 11:29AM)(Jul 14 2020 10:49AM)
[1] "Solid Waste Management in Tourist Destinations in Developing Nations: Case Studies in Hoi An, Vietnam, and Puncak, Indonesia." In Environmental Sustainability and Education for Waste Management Chủ biên: Winnie Wing Mui SoCheuk Fai ChowJohn Chi Kin Lee. Đồng tác giả: Singer, Jane, Kinh Thi Kieu, and Andrea Emma Pravitasari. Nơi XB: Springer, Singapore. Năm 2019.
[2]

Usefulness of a Sustainability Literacy Test”. In Juha I. Uitto and Rajib Shaw [eds], Sustainable Development and Disaster Risk Reduction
Chủ biên: Juha I. Uitto and Rajib Shaw. Đồng tác giả: Thi Kinh Kieu, Glenn Fernandez, and Rajib Shaw. Nơi XB: Springer Japan. Năm 2015.

[3]Khoa học môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục truyền thông Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2017 sinh viên đại học  trường Đại học Sư phạm ĐHDN
[2]Môi trường và Con người
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên các ngành cử nhân phân tích hóa, hóa môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, mầm non
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học sư phạm, ĐHĐN
[3]Công nghệ Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường  Đại học Sư phạm, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn