Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ CỦA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH KIỂU BIẾN ÁP
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích nguyên lý tác động và các bước tính toán để xác định các thông số cơ bản của thiết bị tự động hạn chế nhanh dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp (FCLT). Trên cơ sở đánh giá các tính năng kỹ thuật để thiết lập các biểu thức quan hệ điện từ của FCLT và xây dựng các đặc tính biểu diễn quan hệ giữa các thông số của FCLT với các thông số hệ thống điện. Với các đặc tính kỹ thuật của kháng được xây dựng sẽ cho phép lựa chọn tối ưu số lượng FCLT cần lắp đặt với các thông số kỹ thuật phù hợp để nhanh chóng tác động giảm trị số dòng ngắn mạch quá độ trong lưới điện theo yêu cầu đặt ra. Tính toán mức hạn chế dòng ngắn mạch hợp lý cũng như số lượng và vị trí lắp đặt các bộ FCLT cho phép nâng cao hiệu quả làm việc cũng như độ tin cậy của các hệ thống điện
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper analyzes the operation principle and the calculation steps to determine the basic parameters of an automatic fault current limiting device of transformer type (FCLT). Based on the evaluation of technical specifications, we establish electromagnetic-relation equations of FCLT’s parameters and the expressions of the power system connected with FCLT. As a result, the numbers of FCLT that are installed will rapidly reduce the transient fault current in power system as set-up standards are optimized. It can be concluded that the proposed fault current limiting level, proper quantities as well as fixed locations of FCLTs can enhance the operation efficiency and the reliability of power systems.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn