Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,821

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Điều khiển trượt sử dụng mạng Neuron xuyên tâm cho Hệ thống Từ trường đẩy. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Thành viên: Lê Thành Bắc, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Hữu Châu Giang. Mã số: Đ2015-02-122. Năm: 2016. (Apr 26 2016 3:53PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS. TS Lê Thành Bắc. Thành viên: ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS Trần Thanh Liêm; CN. Trần Nhật Anh; Đinh Quang Trung. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016 . (Jun 4 2018 5:13PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CÓ ĐIỀU KHIỂN.. Chủ nhiệm: Lê Thành Bắc. Thành viên: PGS.TS Lê Thành Bắc; ThS. Mã Phước Khánh; ThS. Đỗ Văn Cần; ThS. Võ Tấn Tài; ThS. Hạ Đình Trúc; KS. Trần Thành Nam.. Mã số: B2010-ĐN02-51. Năm: 2011. (Feb 2 2012 8:31PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: B2001-15-12. Nghiên cứu quá tŕnh điện từ-điện cơ của động cơ không đồng bộ trong hệ điều khiển điện tử công suất, Đề tài cấp Bộ, 2002.. Chủ nhiệm: Lê Thành Bắc. Mã số: B2001-15-12. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:25AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ điều khiển số vị trí, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.. Chủ nhiệm: Lê Thành Bắc. Thành viên: Nguyễn Anh Duy. Mã số: DHĐN2000. Năm: 2000. (Dec 31 2010 9:25AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng máy tính tổng hợp hệ điều khiển số vị trí hệ Thyristor-Động cơ điện một chiều, Đề tài cấp ĐHĐN, 1998.. Chủ nhiệm: Lê Thành Bắc. Thành viên: . Mã số: DHĐN1998. Năm: 1998. (Dec 31 2010 9:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn