Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,437

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết Bị Bù
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Sinh viên chuyên ngành năm 5  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Kỹ Thuật Chiếu sáng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Sinh viên Đại học năm thứ 5
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Thiết bị Điện (Khí cụ điện)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1996 Sinh viên Đại học năm 4  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Kỹ Thuật Điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1988 Sinh viên Đại học năm 2  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn