Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,520

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Tuấn Anh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong điều khiển hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ oto

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[2]Phan Đình Trung
Đề tài:

ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[3]TRẦN HƯNG THƯ
Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[4]Võ Tấn Tài
Đề tài:

Ứng dụng thiết bị bù có điều khiển để giảm tổn thất trên đường dây truyền tải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Đỗ Văn Cần
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[6]зин xайин
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Viện Đại học Bách Khoa Quốc gia Xanh-Petécbua Liên Bang Nga

 2006

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn