Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,233

 Một phương pháp giảm tổn thất động cơ không đồng bộ trong hệ điều khiển có sử dụng biến tần
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Đình Tiếu-Lê Thành Bắc
Nơi đăng: Hội nghị khoa học 45 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Số: Tháng 10;Từ->đến trang: ;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn