Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,421

 Об эффективности применения УШРТ для уменьшения потери мощности на линиях электропередачи
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ле Тхань Бак, Дуань Лиюн, Цзин Хайин, Лам Тхань Хоанг, Г. Н. Александров
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: // XXXV Неделя науки СПбПТУ;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Материалы Всероссийской межвузов;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn