Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thành Bắc-Trần Hưng Thư
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Cong nghệ đại học Đà Nẵng; Số: 7(56);Từ->đến trang: 43-49;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay trên các ô tô thường dùng các hệ thống điều khiển bằng điện tử, điều đó đã đem lại nhiều tiện lợi cho con người trong điều khiển, sửa chữa, bảo dưỡng,... Hệ thống cung cấp nhiên liệu được điều khiển bằng điện tử làm tăng độ chính xác và ổn định khi điều khiển, giảm đáng kể lượng chất thải độc hại phát ra môi trường, kinh tế về nhiên liệu. Hệ thống điều khiển bướm ga bằng điện tử (Electronic Throttle Control System –ETCS) là một hệ thống điều khiển được trang bị trên hầu hết ô tô hiện đại ngày nay nhằm đem lại cho ô tô những ưu điểm vượt trội. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng điều khiển logic mờ trong điều khiển vị trí bướm ga điện tử của hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô nhằm tối ưu hóa quá trình cung cấp nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ tính hiệu quả khi thực hiện điều khiển theo mô hình đề xuất.Từ khoá tiếng Việt: Ô tô; Điều khiển bằng điện tử; bướm ga; Điều khiển vị trí; điều khiển mờ
ABSTRACT
Currently, the new car generations have used a variety of electronic control systems, which bring many conveniences for human in control, repair, maintenance and so on. Electronic control fuel supply system increases the accuracy and stability in controlling, significantly reduces the amount of harmful emission into the environment and saves fuel. Electronic Throttle Control System (ETCS) is the control system that is equipped on most modern cars to bring outstanding advantages for car. This paper presents results of a research on application of a fuzzy logic-based controller to control the electronic throttle position of automotive engines fuel supply system in order to optimize fuel supply process, reduce pollution in the environment. Simulation results demonstrate the efficiency of the proposed models. Keywords: Car; Electronic control, Throttle, position control, fuzzy control.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn