Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,708

 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thành Bắc-Phan Đình Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 56;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế một hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh điều khiển đèn giao thông, thông tin về lưu lượng giao thông được thu qua các camera đặt trên 2 tuyến đường. Hệ thống có thể thay đổi thời gian cho phù hợp để đảm bảo rằng các tuyến đường nhiều phương tiện giao thông nhất sẽ được ưu tiên. Khi có sự tăng đột biến trong một hướng di chuyển nào đó thì hệ thống sẽ phân tán luồng giao thông đó trước khi tuyến đường trở nên ùn tắc. Tính năng mới này của hệ thống đèn giao thông thông minh giúp giảm bớt việc xuất hiện tắc nghẽn phương tiện tham gia giao thông. Kết quả chạy mô phỏng trên phần mềm Matlab Simulink và mô hình thực nghiệm cho thấy thời gian sáng các đèn xanh và đèn đỏ thay đổi linh hoạt ứng với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường.
ABSTRACT
This paper presents the results of a study and design on smart system used for traffic lights by image processing technique, which has been used to traffic volume through fixed cameras. The system can change appropriately time to ensure for the roads which have the most traffic means will be prioritized. When there is a sudden increase of traffic means on any moving direction, the system will disperse this traffic stream before the route becomes congested. The results are simulated on Matlab Simulink software and experimental model show that the bright time of green light, red light and yellow light changes flexibly in accordance with traffic volume on road.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn