Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng máy tính tổng hợp hệ điều khiển số vị trí hệ Thyristor-Động cơ điện một chiều, Đề tài cấp ĐHĐN, 1998.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Thành Bắc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: DHĐN1998 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn