Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CÓ ĐIỀU KHIỂN.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Lê Thành Bắc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  PGS.TS Lê Thành Bắc; ThS. Mã Phước Khánh; ThS. Đỗ Văn Cần; ThS. Võ Tấn Tài; ThS. Hạ Đình Trúc; KS. Trần Thành Nam.
marriage affairs open i want an affair
Số: B2010-ĐN02-51 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài đưa ra và chứng minh giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả khi sử dụng kháng CRT thay cho các thiết bị bù hiện nay.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

1. Giải pháp kỹ thuật sử dụng kháng bù ngang CRT;

2. Công bố kết quả trong 3 bài báo khoa học;

3. Đào tạo 2 Thạc sĩ.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn