Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  PGS. TS Lê Thành Bắc; Thành viên:  ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS Trần Thanh Liêm; CN. Trần Nhật Anh; Đinh Quang Trung
Số: Đ2015-01-24 ; Năm hoàn thành: 2016 ; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Kết quả nghiên cứu đã đưa ra giải pháp triển khai hiệu quả việc thống nhất tên miền udn.vn cho toàn bộ các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn