Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,089,001

 Vài nét suy nghĩ về công tác quản lý HSSV trong giai đoạn hiện nay .
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tập san Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 05/2001;Từ->đến trang: 25 - 27;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh "Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội".Vì vậy, trong giáo dục - đào tạo cần phải xử lý hài hòa giữa dạy người, dạy chữ, dạy nghề đó là những giải pháp mà bài viết đề cập đến.
ABSTRACT
The paper aims to systemize different forms of State and concepts of building the State in different conceptual and historical perspectives, which is necessary to enhance, draw and inherit ideas, lessons as well as advantages and disadvantages from scholars' works. Accordingly, suggestions are oriented towards the building of a democratic and civilized State corresponding to national characteristics, which has become an urgent need. The proposition of a socialist law-governed State of, by and for the people is theoretically and practically posed to our State (the State of the socialist republic of Vietnam) and this is currently a requirement of historical inevitability and the mission of politicians and scientists.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn