Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,457

  

1. Bằng Tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị  

2. Chứng chỉ Bồi dưỡng Triết học sau đại học

3. Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C Anh Văn

4. Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

5. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước cấp chuyên viên, chuyên viên chính

6. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng

7. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo

8. Chứng chỉ Bồi dưỡng về Hội nhập Kinh tế Quốc tế 

9. Chứng chỉ Bồi dưỡng về Luật Đấu thầu

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn