Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,115

 Tăng cường cơ sở vật chất - Trang thiết bị một yếu tố then chốt góp phần thành công phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: (Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin; Số: 2009;Từ->đến trang: 71-72;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ba yếu tố góp phần thành công cho việc đào tạo theo phương thức học chế tín chỉ, đó là dồi dào về “nhân lực, vật lực, tri lực” hay nói cách khác người học được quyền “chọn Thầy, chọn Lớp, chọn Môn học”, muốn vậy Nhà trường cần phải xây dựng các nguồn lực đủ mạnh, mới có thể đáp ứng được yêu cầu mà mô hình theo phương thức học chế tín chỉ đặt ra. Nếu như yếu tố “nhân lực” đóng vai trò quyết định, yếu tố “tri lực” đóng vai trò phát triển, thì yếu tố “vật lực” đóng vai trò then chốt trong việc mềm hóa quá trình đào tạo và thể hiện sự ưu việt của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
There are three major factors to the success of a credit-based training model: human resources, material resources and intellectual capacity. In other words, students can make a choice of Teacher, Class and Subject. To realize this, the College has to develop adequate resources to meet the requirements posed by the credit-based training model. Whereas "human resources" play a decisive role and "intellectual capacity" takes part in development, "material resources" play a crucial role in making the credit-based training process flexible and superior.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn