Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,795

 Ý nghĩa & lựa chọn kỹ năng mềm phù hợp với sinh viên bậc giáo dục đại học là một yếu tố cần thiết trong kết cấu chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 6/2011;Từ->đến trang: 11-15;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lựa chọn và trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên bậc giáo dục cao đẳng và đại học là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và là xu thế tất yếu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá hiện nay.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Providing a choice of soft skills for students in higher educational institutions has been of crucial importance in improving human resource training and has become an inevitable trend in the current context of international economy integration and globalization.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn