Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,396

 Nghiên cứu và đề xuất biện pháp thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2006
Chủ nhiệm:  Đoàn Chí Thiện
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2006-06-05 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn