Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,475

 Nghiên cứu và đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV, Đề tài cấp cơ sở - năm 2007
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đoàn Chí Thiện
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2007-06-39 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn