Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,826

 Xây dựng phần mềm Quản lý thông tin công tác HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2010
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Đoàn Chí Thiện
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2010-06-28 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn