Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,216

 Xây dựng quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN, năm 2011.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS.Đoàn Chí Thiện
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2011-06-14 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm hệ thống hóa quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 đảm bảo tính khoa học và mang lại hiệu quả cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường.

Tại Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn