Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng xử và tuổi thọ của Tường Chắn Đất Có Cốt qua các kịch bản ăn mòn cốt thép
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Lim, Châu Trường Linh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: ISSN 2354-0818 No. 12/2014;Từ->đến trang: pp. 36-39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu các kịch bản ăn mòn cốt thép khi xây dựng tường chắn đất có cốt (MSE) ở các điều kiện địa chất, thủy văn và tình trạng nền-mặt đường khai thác khác nhau xảy ra trong thực tế. Mô phỏng sự ăn mòn lưới cốt thép khi tận dụng thép xây dựng CT5 với các tỉ lệ triết giảm tiết diện 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50-60% để xác định lực kéo đứt và độ dãn dài còn lại tương ứng. Từ đó, dùng phần mềm FLAC với mã nguồn mở để mô phỏng các kịch bản ăn mòn cốt thép tường MSE. Các kết quả về sự vận động thoái hóa của ứng suất - biến dạng - chuyển vị theo thời gian sẽ đánh giá được tuổi thọ công trình. Bài báo đưa ra những cảnh báo về sự phá hủy của tường MSE ở cuối giai đoạn làm việc ổn định, với mục đích nâng cao tính an toàn khi khai thác công trình và đề xuất các giải pháp nâng cao tuổi thọ tường MSE. Từ khóa: Tường chắn đất có cốt, giảm tiết diện, tỉ lệ ăn mòn, thoái hóa, tuổi thọ.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
This article introduces scripts of steel corrosion in the reality when we built mechanically stabilized earth wall in the different conditions of geology, hydrology and in the different operating processes of pavement and base. The study simulates steel corrosion when we utilize CT5 graded steel as mesh reinforcement with decreasing ratio of cross section 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50-60% to define breaking tension and appropriate strain. From that point, we use FLAC software with open source code to simulate scripts of steel corrosion of MSE wall. The results of degradation process of stress-strain-displacement according to the time are used to evalute longevity of building. This article gives warnings of degradation to MSE wall in the end of stable working period to enhance safety in the operating process and propose the solutions to improve longevity of MSE wall. Keywords: mechanically stabilized earth wall, reduced section, corrosion ratio, degeneration, service life.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn