Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,209,746

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn định nền đường, mái dốc trong các điều kiện đặc biệt
Ngành: Giao thông vận tải
 2013 Cao học Kỹ thuật công trình giao thông  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Các trường Đại học liên kết đào tạo cao học
[2]Cơ học đất - Nền móng nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2011 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Tin học ứng dụng trong xây dựng đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Sinh viên, học viên cao học  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[4]Khai thác đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[5]Thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền - mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[6]Thiết kế hình học đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[7]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[8]Tổ chức và quản lý thi công
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[9]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[10]Thiết kế nền - mặt đưởng ôtô và luận chứng hiệu quả đầu tư xây dựng
Ngành: Khoa học quản lý
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn