Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,273

(Oct 6 2016 6:11AM)(Jan 11 2013 5:09PM)(Jan 11 2013 5:34PM)(Jan 3 2011 1:04PM)(Jan 3 2011 1:06PM)
[1]Corrosion des armatures sur le comportement des murs en terre armée - Effect of reinforcement corrosion on the behavior of earth walls reinforced by steel elements (Soustitre: Scénarios de corrosion des armatures métalliques et les dégradations du mur en terre armée) - ISBN 978-3-8417-2710-7 Chủ biên: Truong-Linh Chau. Đồng tác giả: Alain CORFDIR (ENPC-France); Emmanuel BOURGEOIS (IFSTTAR-France)
.
Nơi XB: Éditions Universitaires Européennes (EUE) - OmniScriptum GmbH & Co. KG. Năm 2016.
[2]Thiết kế tường chắn đất có cốt theo các tiêu chuẩn - ISBN 978-604-82-1279-7 Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2014.
[3]Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2013.
[4]Giáo trình xây dựng nền đường (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách Khoa) Chủ biên: Châu Trường Linh. Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2005.
[5]Giáo trình tin học ứng dụng trong thiết kế đường ôtô (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách khoa). Chủ biên: Châu Trường Linh. Đồng tác giả: Trần Thị Phương Anh. Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn