Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,134

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng tường chắn đất có cốt bằng thép mạ kẽm tự chế tạo phù hợp với vật liệu đắp địa phương khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: Nguyễn Thu Hà, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Thanh Quang, Lê Đình Việt, Lê Hồng Long, Trần Trình Khiêm, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Tùng Dương. Mã số: B2021-ĐNA-12. Năm: 2022. (Jun 15 2021 5:12PM)
[2] Đề tài Khác: An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion. Chủ nhiệm: Prof.dr.ir. Magd Abdel Wahab (Ghent University). Thành viên: Prof. Nguyen Xuan Hung, Assoc.Prof. Chau Truong-Linh, PhD.Nguyen-Van Hieu, Mr. Nguyễn Quang Tùng. Mã số: A16/TT/1277. Năm: 2020. (Apr 9 2019 4:18AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tận dụng vật liệu tại chỗ xây dựng tường chắn đất có cốt đạt chuẩn quốc tế có xét đến tuổi thọ công trình.. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: Mai Triệu Quang, Phạm Hồng Nhân, Lý Hồng Lập, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Hoàng. Mã số: Đ2013-02-61. Năm: 2013. (Nov 25 2013 4:07PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp xử lý tường chắn đất trong công tác kiên cố hóa mái dốc nền đường trên địa bàn Miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Châu Trường Linh, ThS. Bùi Hồng Trung. Mã số: Đ2011-02-19. Năm: 2011. (May 14 2011 7:28AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán gia cường mái dốc bằng phương pháp chèn neo theo phương pháp phần tử hữu hạn phòng chống sụt trượt talus đường Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: . Mã số: T04-15-77. Năm: 2005. (Jan 3 2011 10:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn