Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,114

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Quang
Đề tài: Đánh giá mức độ bền vững đập đất khu vực Miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[2]Lê Trường Vũ - K27CTT
Đề tài:

Nghiên cứu tính toán ổn định đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đak Rông 1, Quảng Trị theo công nghệ NATM (New Austrian Tunneling Method)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Nguyễn Nhật Linh - K27XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu tính toán độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu có xét đến hiệu ứng lớp cứng trên bề mặt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Nguyễn Phú Khánh - K28XDĐ
Đề tài:

Nghiên cứu độ lún của nền đường đắp trên nền đất yếu khi bấc thấm bị mất khả năng thoát nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Trần Hoàng Sơn - K28XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm của đất đắp nền đường đến ổn định nội bộ tường chắn đất sử dụng cốt cứng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Trần Trình Khiêm - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng, ổn định của tường chắn đất có cốt bằng kim loại chịu sự ăn mòn trên mô hình vật lý và mô hình số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Lê Phước Linh - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố hợp lý vùng kéo – nén trong Neo Ứng Suất Trước gia cường mái dốc nền đường đào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Phạm Văn Lim - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu tuổi thọ tường chắn đất có cốt khi sử dụng vật liệu ở Thành Phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Võ Xuân Nguyện - K26XDDD&CN
Đề tài:

Nghiên cứu lựa chọn kích thước hợp lý tường barrette khi xây dựng nhà cao tầng ven bờ Tây sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10]Lê Văn Khởi - K25CTT
Đề tài: Nghiên cứu cọc đất gia cố xi măng để gia cố tuyến đê ngăn mặn Kiến Giang, Huyện Quảng Ninh - Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt: Hiện nay tuyến đê-đường giao thông Kiến Giang nối Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy được thiết kế xử lý đắp thông thường trên nền đất yếu. Điều này dự báo có thể dẫn đến biến dạng, hư hỏng rất nhanh của công trình. Đề tài nghiên cứu sử dụng cọc đất - xi măng để xử lý nền đất, tăng SCT của nền đất trước xây dựng công trình.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Nguyễn Thế Nam - K25CTT
Đề tài: Đánh giá giải pháp thiết kế đối với độ bền vững của kết cấu nền - mặt đường và công trình dân sinh lân cận trên vùng đất yếu tại khu dân cư Hòa Hiệp 3, Tp. Đà Nẵng

Tóm tắt: Công trình nền mặt đường và san nền Khu dân cư được xử lý đắp đơn giản trên nền đất yếu. Đề xuất các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định; từ đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn định của các biện pháp này; Lập bảng thảm khảo biện pháp xử lý tương ứng với tải trọng, kết cấu móng công trình khác nhau.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[12]Nguyễn Thanh Quang - K25CTT
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ bền vững hồ chứa nước Tả Trạch, Thành phố Huế

Tóm tắt: Đập Tả Trạch cao 50m. Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của dòng thấm, áp lực nước trong đập đến độ ổn định của công trình, tính toán trong thời gian bao nhiêu năm HS an toàn của đập, ứng suất, biến dạng sẽ đạt giá trị tới hạn. Từ đó đưa ra các cảnh báo cần thiết.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn