Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,637

 Nghiên cứu sử dụng vật liệu đất đắp cho tường chắn đất có cốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Phạm Văn Lim
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: ISSN 2354-0818 No. 8/2015;Từ->đến trang: pp. 55-56/66;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tường chắn đất có cốt (MSE) ra đời và phát triển hơn 50 năm đã chứng tỏ được những ưu thế trong lĩnh vực xây dựng công trình. Tuy nhiên không phải loại đất nào cũng phù hợp để làm vật liệu đắp cho tường MSE, đặc biệt khi sử dụng vật liệu tại địa phương.Bài báo giới thiệu các yêu cầu về vật liệu đất đắp cho tường MSE khi sử dụng cốt kim loại để gia cường tường chắn đất, các thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ-lý-hóa của các mẫu đất đắp đượclấy từ các mỏ đất được sử dụng phổ biến tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó phân tích, so sánh với các kết quả nghiên cứu và các tiêu chuẩn về tường chắn đất có cốt để đề xuất lựa chọn mỏ đất phù hợp nhất làm vật liệu đắp cho tường MSE trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ khóa: Tường chắn đất có cốt, mỏ đất, vật liệu đắp, tính chất cơ học-hóa học, cốt kim loại.
Từ khóa: Tường chắn đất có cốt, mỏ đất, vật liệu đắp, tính chất cơ học-hóa học, cốt kim loại
ABSTRACT
The mechanically stabilized earth walls (MSE) was born and developed more than 50 years has demonstrated advantages in the field of construction. But not any kind of soil is suitable for the packing material for MSE walls, especially when using local materials. This paper presents the requirements for embankment material for MSE walls using metal reinforcement for reinforced soil walls, the experiments about mechanical-physical-chemical targets of soil samples taken from the soil mine which was used common in DaNang city. From that analysis, compared with the results of research and standards about the mechanically stabilized earth walls to propose the best suited soil mine as backfilling materials for MSE walls in DaNang city. Keywords: mechanically stabilized earth walls, soil mine, backfill, mechanical-chemical properties, metal reinforcement.
Keywords: mechanically stabilized earth walls, soil mine, backfill, mechanical-chemical properties, metal reinforcement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn