Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Lê Hoàng Sa , Đoàn Ngọc Quận
Nơi đăng: The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững); Số: 2nd/2016;Từ->đến trang: pp.485-490;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu thí nghiệm, phân tích, so sánh các chỉ tiêu cơ lý của xỉ than nhằm tận dụng nguồn xỉ than phế thải từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc vật liệu rời gia cố cho nền đất yếu hạ tầng dự án Khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân – Thành phố Trà Vinh nhằm tăng sức chịu tải của nền đất, tăng cường sự ổn định cho công trình và tận dụng được nguồn phế thải này giải quyết một phần ô nhiễm môi trường do quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải thải ra. Mô phỏng sự làm việc của cọc xỉ than tương tác với đất nền, các trường hợp gia cố nền đất yếu bằng cọc xỉ than khi thay đổi đường kính và chiều dài cọc. Dựa vào các biểu đồ quan hệ hệ số an toàn và độ lún để lựa chọn kích thước cọc phù hợp. Độ lún của nền đường giảm đáng kể sau khi được gia cố bằng cọc xỉ than. Giá thành thi công cọc xỉ than thấp hơn so với các cọc vật liệu rời khác có cùng kích thước. Từ khóa: Đất yếu; xỉ than; ổn định; độ lún; gia cố nền đất yếu.
ABSTRACT
That article introduces experiment, analysis and comparison of the physical and mechanical properties of coal slag to utilize the resource of coal waste from the Duyen Hai’s thermal power plant to make pile for reinforcing soft soil of the infrastructure of east of new urban Development Project on Mau Than street, Tra Vinh city. in order to improve bearing capacity and enhance the construction stability. In addition to, the act of utilizing that material waste deal a part of environmental pollution which is caused by the process manufacture of Duyen Hai’s thermal power plant. The paper simulates the interaction between coal slag with and subbase. Circumstances reinforce soft soil by coal slag columns when change diameter and the length of pile. Base on the chart of relative safe factor and settlement to choose the appropriate size. The settlement of subbase has been reduced after being reinforced by coal slag columns. The price of coal slag columns is lower than private material piles which have the same size. Keywords: Soft soil; coal slag, stability; settlement; reinforcement of soft ground.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn